Permis de lucru cu focul

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.


Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate se face numai după ce aţi obţinut:

  • acordul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului;
  • permisul de lucru cu foc de la Primărie.

 – Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului

 – Permis de lucru cu focul de la Primărie.

Obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit Acceptul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Permisul de lucru cu focul, al cărui model este prezentat AICI, este valabil o singură zi şi se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei care executa operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

Înainte de începerea lucrărilor de incendiere a miriştilor se va transmite la I.S.U şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă aceste lucrări şi se va informa serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

– condiţii meteorologice fără vânt;

– parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

– asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Fiți cetățeni responsabili ! Împreună trebuie să încercăm pe cât se poate să evităm astfel de situații !

Citește și Compostarea Individuală