Taxe si Impozite Persoane Juridice

Acte necesare pentru declararea şi impunerea clădirilor, terenurilor şi maşinilor în cazul persoanelor juridice

1. Documente necesare pentru declarare si impunere cladiri:

A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice model ITL 002(2016),completata si stampilata;
 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), etc;
 • Schita cadastrala imobil ;
 • C.U.I.;
 • Act de identitate pentru delegat+delegatie stampilata;
 • Balanta de verificare/nota contabila(pt.declarare cu intarziere);

B. Cladiri nou construite

 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice model ITL 002(2016)
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie ;
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor;
 • Schita cladirii;
 • Act de identitate pentru delegat + delegatie.

C. Cladiri retrocedate

 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispozitia Primarului General de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;
 • C.U.I.
 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice model ITL 002(2016)
 • Delegatie stampilata + act identitate delegate

2. Documente necesare pentru declarare si impunere teren:

 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare, etc.
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul;
 • C.U.I. –ul societatii
 • Act de identitate pentru delegat+delegatie;;
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice ITL 004(2016)

3. Documente necesare pentru declarare si impunere mijloace de transport:

 • Cartea de identitate ;
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Fisa de inmatriculare;
 • C.U.I. –ul societatii;
 • Act de identitate pentru delegat +delegatie;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
 • In cazul mijloacelor de transport cu care se efectueaza transport international este necesara o declaratie din partea societatii cu autovehiculele ce efectueaza aceasta activitate
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice model ITL 005(2016) si model ITL 006(2016)

Formular Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri PJ

Formular Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren PJ

Formular Declaratie Fiscala – Decizie Imp Auto PF-PJ

Formular Declaratie Fiscala Pt Stab Impozitului Auto Peste 12 Tone PF-PJ

Formular Cerere Certificat de Atestare Fiscala PJ

 

Arhiva dispoziţii

2016

2015

2014

Arhiva HCL

2016

2015

2014

Arhiva buget

2016

2015

2014

Arhiva anunțuri

2016

2015

2014

Meteo

Cloudy

-2°C

Traducere

roenfrdeites

Contact

 0246 252 250

Fax 0246 252 168

 primariajoita@yahoo.com

 Calea Bucureşti DJ 601 A, nr. 156 Comuna Joiţa Județul Giurgiu

Harta

A huge collection of 3400+ free website templates, WP themes and more http://jartheme.com/ at the biggest community-driven free web design site.